top of page

UVJETI KUPNJE

Općenito


Internet stranica www.lauf-sportlab.hr u vlasništvu je tvrtke LAUF SPORT LAB d.o.o., Kornatska 32, Zagreb OIB: 73073299425. Opći uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno Zakonu o zaštiti podataka. Putem "LAUF Sport Lab Web Shopa" moguće je izvršiti kupnju samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

U daljnjem tekstu pojam Prodavatelj (davatelj usluge) odnosi se na:

LAUF SPORT LAB d.o.o., Kornatska 32, Zagreb OIB: 73073299425, tel: 385 99 525 7919, web: www.lauf-sportlab.hr, e-mail: lauf.skilab@gmail.com , a pojam Kupca na:

fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga Web trgovine prisutnih na Web stranici Prodavatelja. Kupci mogu biti i pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti ali na njih se ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Kupac može postati samo osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenama kupljenih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati i izjavi da je s istima upoznat i suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama. Na kupca se primjenjuju uvjeti kupnje koji su bili na snazi u trenutku sklapanja ugovora.

Kada Kupac izvrši ili potvrdi narudžbu ugovor se smatra sklopljenim, te će putem e-maila poruke o tome biti obaviješten. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

LAUF SPORT LAB d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

 

Izmjena

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupnje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Web Shop kao i sav ostali sadržaj LAUF SPORT LAB Web Shop-a zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

 

Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ove Predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

 

Narudžbe

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi koji su naznačeni da su raspoloživi i dostupni.

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.lauf-sportlab.hr podložni su nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.lauf-sportlab.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Ako naručeni proizvod nije dostupan na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije dostupan, dogovorit će novi rok isporuke po potrebi, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. U slučaju potpune nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda, Prodavatelj će izvršiti povrat svih sredstava.

 

Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.lauf-sportlab.hr izražene su u kunama. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave koji se posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

U slučaju plaćanja karticama (debitnim ili kreditnim), transakcija je podložna provjeri od strane tvrtke LAUF Sport Lab, u trajanju od 1 do 5 radnih dana.

 

Dostava


Za narudžbe iznad 500 kuna osiguravamo besplatnu dostavu na području cijele Hrvatske. Troškovi dostave za iznose do 500 kuna iznose 35 kuna, a priopćavaju se prilikom naručivanja.

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Kupac navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti, Prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova dostave.

 

Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe obaviti pregled pošiljke na sljedeći način: provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja, obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ako nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.

Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Naručene proizvode isporučujemo GLS-om ili HP-ekspresom. Isporuka će uslijediti u roku 3-5 radna dana od dana narudžbe, a najkasnije u roku od 8 -10 radnih dana za otoke. Ako se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više nema, Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. Sve naručene artikle isporučit ćemo istovremeno ali ne moraju biti u jednom paketu.

U rokove za isporuku ne računaju se:

 • dan prijema narudžbe

 • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca

 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv

 • neradni dani

U slučaju da se naručeni proizvod plaća pouzećem, Prodavatelj će pristupiti isporuci robe po gore navedenim rokovima, a Kupac je dužan izvršiti uplatu prilikom odnosno prije neposrednog preuzimanja proizvoda

 

Načini plaćanja


Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

 • Internet bankarstvom

 • Općom uplatom

 • Pouzećem       

U slučaju plaćanja, općom uplatom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku od 3 dana — naznačeno u e-mail poruci kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ako kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira se provjeriti dali je mailbox pun ili u Spam folder.

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan navedenog roka, a ako tada ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti isporuci naručenih proizvoda.

Reklamacije, povrati i zamjena robe


Pravo na jednostrani raskid ugovora

Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

 

Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu, pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju kad je kupac uredno obaviješten). Ako pak je obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac primi tu obavijest.

 

Obaveze potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora

 

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid koji je dostupan ovdje i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu: lauf.skilab@gmail.com. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom na mail adresu koju ste naveli prilikom ispunjavanja Online obrasca za jednostrani raskid ugovora.

 

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ako ste odabrali drugu vrstu dostave, a koja nije najjeftinija standardna dostava koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite osobno u naše poslovnice ili nam ju pošaljite poštanskom uslugom na dokaziv način na adresu Kornatska 32B, 10000 Zagreb. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete na dokaziv način ili predate robu osobno nama u našoj poslovnici, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe. Troškove povrata robe snosite sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ako se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;

 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;

 • proizvod korišten;

 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu;
   

Reklamacija — odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Ako primijetite da je Vaš artikl bilo kojem smislu neispravan molimo Vas da nas prije kontaktirate na broj telefona 099 525 7919 ili pošaljete poruku na lauf.skilab@gmail.com

Naša politika reklamacija ne utječe na Vaša zakonska prava kupca.

Kako bi što prije obradili Vaš reklamacijski zahtjev molimo Vas da nam pošaljete potrebne dokumente za pokretanje reklamacijskog postupka, i to:

Kod reklamacije pojedinog artikla, opreme ili odjeće potrebno je sljedeće:

 • Račun artikla

 • Fotografije cijelog oštećenog artikla

 • Fotografije detalja oštećenja (iz više kutova)

 • Fotografije serijskog broja artikla (ako postoji)

 

Fotografije moraju jasno prikazivati reklamirani artikl.

Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu u fazi dostave ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ako nešto nedostaje dužan je u roku od 8 dana uputiti pisani prigovor na e-mail: lauf.skilab@gmail.com s naznakom reklamacija jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena

 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

 

Ako proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda i uklanjanje nedostatka.

 

Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 14 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ako reklamaciju odbijemo, Kupac će platiti poštarinu u iznosu od 70 kn kako bi roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.

Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

Povrat i zamjena robe

Trošak zamjene proizvoda snosi kupac i to u iznosu troška povrata proizvoda, te trošak slanja novog proizvoda.

 

 

Privatnost i sigurnost

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Ova pravila određuju i reguliraju kako prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.lauf-sportlab.hr.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Registracijom na internet stranici www.lauf-sportlab.hr, kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici Kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan o promjeni obavijestiti Prodavatelja na mail adresu: lauf.skilab@gmail.com. U slučaju da Kupac ne želi da Prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora o tome obavijestiti prodavatelja i to putem e-mail poruke na e-mail adresu lauf.skilab@gmail.com.

 

Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

 

Lauf Sport Lab d.o.o.
Ulica grada Vukovara 237c, 10000 Zagreb

ili na e-mail adresu:
lauf.skilab@gmail.com

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora

Platforma za online rješavanje sporova Europske unije

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Korisnička podrška

LAUF SPORT LAB d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 237c
OIB: 73073299425
M: + 385 99 525 7919
E: lauf.skilab@gmail.com

Načini plaćanja
Dostava
Privatnost i sigurnost
Reklamacija
Prigovori i žalbe
Korisnička podrška
bottom of page